Ydych chi eisiau creu? Arloesi? Perfformio? Dadansoddi? Bydd y cwrs hwn yn rhoi sail gadarn i chi fedru perfformio mewn sawl cyfrwng, yn ogystal â’r gallu deallusol y medrwch addasu i sawl swydd wahanol. Mae cynnwys y cwrs yn gyfredol, yn addasu’n gyson i adlewyrchu theatr yng Nghymru a thu hwnt. Dyma’r unig gwrs o’i fath sy’n bodoli yng Nghaerdydd.

Beth fyddwch chi’n astudio

Yn dy flwyddyn gyntaf byddi di’n astudio amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys dyfeisio, cyfarwyddo, actio, sgriptio, dylunio theatr, theatr gorfforol, dadansoddi drama, a gweithio’n amlgyfrwng. Mae’r cyflwyniad eclectig hwn yn rhoi i ti’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiad sydd eu hangen er mwyn dewis ym mha feysydd rwyt ti eisiau arbenigo ynddynt yn dy ail a’th drydedd flwyddyn. Yn dibynnu ar gyfuniad y modiwlau a ddewisi, gelli ddewis cynhyrchu perfformiad ensemble fel rhan o’n gyl theatr myfyrwyr flynyddol, actio mewn cynhyrchiad theatr wedi’i...

Darllen mwy

Addysgu

Lleoliadau

Dysgir eich cwrs yn: Campws Caerdydd

COD UCAS: W404

UCAS yw Gwasanaeth Mynediadau Prifysgolion a Cholegau.

Os hoffech wneud cais am y cwrs hwn, bydd rhaid i chi wneud cais ar-lein trwy UCAS.

Gofynion Mynediad

Ffioedd Dysgu

Dyddiadau

  • Llawn Amser 3 Flynyddoedd Dyddiad Cychwyn: Hyd 2017
    • Llawn Amser 3 Flynyddoedd Dyddiad Cychwyn: Hyd 2018

Mae Setiau Gwybodaeth Allweddol (KIS) yn rhoi gwybodaeth gymaradwy am gyrsiau israddedig llawn amser a rhan amser, ac yn cael eu teilwra i gwrdd ag anghenion gwybodaeth darpar fyfyrwyr.