Schools and Colleges

Teachers' and Advisers' Conference

Our Teachers' and Advisers' Conference is essential for teachers and advisers involved in post-16 education. The freeone-day conference will explore issues surrounding admissions to higher education, while providing an ideal opportunity for professional development and networking. 

We are pleased to announce that the 2018 event will be held at our Newport City Campus on:

Friday 26 January 2018

Full programme and booking details will be available in October. In the meantime, please register your interest.


Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr 

Mae ein Cynhadledd ac Athrawon yn hanfodol ar gyfer athrawon a chynghorwyr sy'n gweithio ym maes addysg ôl-16. Bydd y digwyddiad un-dydd, sy'n rhad ac am ddim yn edrych ar faterion ynghylch mynediadau addysg uwch, a darparu cyfle perffaith ar gyfer datblygiad proffesiynol a rhwydweithio.

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd digwyddiad 2018 yn cael ei gynnal yng Nghampws Dinas Casnewydd ar:

Dydd Gwener 26 Ionawr 2018

Bydd rhaglen lawn a manylion neilltuo lle ar gael ym mis Hydref. Yn y cyfamser, dylech gofrestru'ch diddordeb.


The conference was excellent. The conference team was, once again, excellent and so very welcoming. Having been last year, I genuinely felt like a welcome returner in 2017. Last year's conference was very good, but this year's was even better. The speakers were well chosen throughout and I have returned to school with many ideas and leads to follow up. Delegate, Teachers' and Advisers' Conference 2017